Değerli Ziyaretçimiz,

Naksoft’e üye olmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Yeni üyelik esnasında, bu metni okuduğunuzu söyleyen bir kutucukla karşılaşacaksınız; bu kutucuğu işaretlemeniz, aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelmektetir.

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik sözleşmesi, Dekatek İnternet Hizmetleri Ltd. Şti. (“Dekatek”) ile www.naksoft.net üzerinden kayıt olan üye (“Hesap Sahibi”) arasında düzenlenmiş olup, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Unvan:
Dekatek İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.
Adres:
Yıldırım Beyazıt Mah. Aşık Veysel Bulvarı Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 1. Bina No:61/35 38039 Melikgazi Kayseri
Vergi Dairesi:
Erciyes Vd.
Vergi No:
2730631987

2. TANIMLAR

İşbu Üyelik sözleşmesi metinlerinde geçen kısaltmalar, Naksoft terimleri ve kavramları aşağıda kısaca açıklanmıştır.

Dekatek:
İletişim bilgileri işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen ve işbu Sözleşme'de hizmet sağlayıcı taraf olan Dekatek İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.
Naksoft:
Dekatek'in, online görev yönetim yazılım ürününün adıdır. İşbu sözleşmede Dekatek'i temsil eder.
Uygulama:
Naksoft ürünün www.naksoft.net web sitesinde yayın yaparak Kullanıcı'lara hizmet vermesidir.
Hesap Sahibi:
www.naksoft.net adresinde yer alan formu doldurmuş, "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum. Orada yazılanları aynen kabul ediyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve üye olma sürecini tamamlamış kişi.
Sözleşme:
Hesap Sahibi ile akdedilen işbu Üyelik Sözleşmesi
Kullanıcı:
Hesap Sahibi'nin oluşturduğu firma kaydı altında tanımlanan sistem kullanıcılarıdır.
Müşteri Temsilcisi:
Kullanıcı’ya Naksoft'in kullanımı hakkında destek vermek ve iletişime geçmek üzere Dekatek tarafından yetkilendirilmiş olan personel
Altyapı Sağlayıcısı:
Naksoft'in hizmet verebilmesi için gerekli sunucu altyapısını sağlayan veri merkezi firması.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Naksoft ürünü üzerinde Uygulama'yı kullanarak bir firma hesabı tanımlayan Hesap Sahibi, kendi firması veya bir iş takımı ile yürüttüğü çalışmalarını bir planlayabilir, düzenleyebilir veya takibini sağlayabilir. Naksoft; kullanıcı, müşteri, kapasite ve proje sayısı gibi tanımlanan parametreleri değerlendirerek oluşturduğu ürün paket fiyatlarını, vermiş olduğu hizmet karşılığını Hesap Sahibi'den talep etmektedir.

İşbu Sözleşme, yukarıda belirtilen kapsamda Naksoft tarafından Hesap Sahibi'ne, www.naksoft.net internet sitesi üzerinden görev yönetim hizmeti vermesi ve Uygulama'nın hesap yönetimi sayfalarından satışa arz ettiği paketlerin bedellerini tahsil etmesine ilişkin esaslar ile Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

4. GENEL ŞARTLAR

 1. Hesap Sahibi, Naksoft tarafından gönderilen e-posta adres onay işleminden sonra firma ile ilgili bilgiler ve paket seçimi için hesap açılış form sayfamıza yönlendirilecektir. Bu işlemden sonra görev yönetim sistemini kullanmaya başlayabilir.
 2. Hesap Sahibi, Naksoft üzerinde hesap açılış işlemlerini tamamladığı tarih itibariyle işbu Sözleşme yürürlük ve geçerlilik kazanacaktır.
 3. Uygulama sadece Hesap Sahibi ve kendisi tarafından tanımlanan Kullanıcı'ları tarafından kullanılabilir.
 4. Hesap Sahibi, Uygulama'daki en yetkili Kullanıcı'dır. Uygulama ile ilgili birinci sorumlu olduğu için Naksoft tarafından irtibat kurulacak kişidir.
 5. Naksoft ürünü ile ilgili ücretlendirme ve ödeme konusunda görüşülecek kişi Hesap Sahibi'dir, o kişi muhattap alınacaktır.
 6. Online gerçekleştirilen bütün tahsilat işlemlerimiz, BDDK lisanslı iyzico firması tarafından gerçekleşmektedir.
 7. Üyelik aşamasında vereceğiniz kredi kartı bilgileriniz, gelişmiş güvenlik önlemleri uygulayan iyzico tarafından koruma altında olacaktır.

5. KULLANIM KOŞULLARI

 1. Tanımlanmış her Kullanıcı, benzersiz e-posta adresi ve şifresi ile Uygulama'ya giriş yaparak Naksoft ürününden faydalanabilir.
 2. Kullanıcı için tanımlanan iki tip yetkilendirme vardır. Yönetici veya normal kullanıcı olabilir. Yetki belirleme Hesap Sahibi tarafından düzenlenebilmektedir.
 3. Uygulama içinde Kullanıcı'lar birbirleri arasında mesajlaşma yapabilir, görevler hakkında birbirlerine bazı konular üzerinde bahsetmeler yapabilirler.
 4. Uygulama içinde girilen görevler ile ilgili bilgilendirmeler bulunmaktadır. Kullanıcı bu bildirileri takip ederek işlerini gerçekleştirebilir.

6. UYGULAMA ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

 1. Bulut Bilişim
  1. Naksoft, bir online görev yönetim sistemidir. Bulut bilişimin (SaaS) temellerine uygun olarak hizmet vermektedir.
  2. Naksoft internet üzerinde çalışan bir uygulamadır. Bu sebeple erişim için kullanılan cihazın internete bağlı olması gerekmektedir.
  3. Güncel tarayıcısı olan her platformda (PC, Tablet vb.) uygulama çalışabilmektedir.
  4. Tarafıcı üzerinden www.naksoft.net adresi üzerinden Uygulama kullanılabilmektedir.
 2. Mobil Uygulama
  1. Naksoft, Google Play üzerinden indirilebilir bir mobil uygulamaya sahiptir.
  2. Tarayıcı üzerinden kullanım gibi mobil uygulama için de e-posta ve şifre ile giriş gerekmektedir.
  3. Mobil uygulama üzerinden kullanıcının bireysel işlerini yönetmesi planlanmıştır.

7. ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Hesap Sahibi ve Kullanıcı'lar, üyelikleri süresince, Uygulama'dan faydalanırken Uygulama üzerinde herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Uygulama'da ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Naksoft'e üye olurken Hesap Sahibi’nin verdiği e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olması zorunludur. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda Naksoft’e üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Naksoft verilen e-postanın doğru olduğunu kabul eder ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan ve zararlardan Naksoft sorumlu değildir.
 3. Bütün Kullanıcı'ların, site aracılığıyla Naksoft web uygulamasından yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı’ya ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Naksoft'in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 4. Hesap Sahibi, Naksoft’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Hesap Sahibi ve Kullanıcı'lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Naksoft’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 5. Hesap Sahibi, Naksoft’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Naksoft doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen Hesap Sahibinin üyeliği iptal edilebilir.
 6. Uygulama içinde Kullanıcı'lar birbirleri arasında mesajlaşma yapabilir, görevler hakkında birbirlerine bazı konular üzerinde bahsetmeler yapabilirler. Kullanıcı'ların, kendi aralarında Uygulama aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere Uygulama'da yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üyelerin birbirlerine gönderdiği mesajlar ile ilgili olarak Naksoft hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. İşbu sebeple Naksoft’in uğrayabileceği her türlü zarara karşılık Hesap Sahibi'ne rücu hakkı saklıdır.

8. GÖREVLENDİR'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Yönetim Arayüzü’ne Erişimi Engelleme Hakkı
  1. Naksoft, günü gelen ödemesini gerçekleştirmemiş Hesap Sahiplerinin Uygulamayı kullanmasını engelleme hakkına sahipttir.
 2. Bakım, Kesintiler ve Arıza Çözümleri
  1. Naksoft, uygulamanın düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve teknik desteği sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak Naksoft’in, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlarda ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. Bu durumda, KULLANICI’nın herhangi bir tazminat hakkı mevcut değildir.
  2. İşbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlar haricinde, gerekli bakım, güncelleme ve benzeri hususlar için Naksoft, yapacağı kesintileri iş günleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde (01:00 – 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirmek için azami özen gösterecek olup, acil durumlarda bu gün ve saatler dışında da kesinti yapılabilecektir. Bu halde en kısa süre içerisinde acil durum ve kesintiye ilişkin detaylar Kullanıcı’ya bildirilecektir.
  3. Naksoft, acil durumlar dışında e-posta mesajı göndererek Kullanıcı’yı gerekli önlemleri almasını sağlayacak şekilde kesinti hakkında önceden bilgilendirecektir.
  4. Naksoft, acil durumlar dışında e-posta mesajı göndererek Kullanıcı’yı gerekli önlemleri almasını sağlayacak şekilde kesinti hakkında önceden bilgilendirecektir.
  5. Naksoft, uygulamanın kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir. Naksoft, Sistem Ortakları’ndan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu olmamakla birlikte, söz konusu sorunların en kısa süre içerisinde giderilmesi için gayret edecek ve Sistem Ortakları ile iletişim halinde olacaktır.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf hallinde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.